Selecteer een pagina

Privacybeleid

Lees hier meer over welke gegevens er worden verzameld en wat daarmee wordt gedaan.

Ontvang gratis offerte

Vul het formulier in en ontdek binnen een dag wat er met jouw wensen mogelijk is!

Laat je inspireren

Benieuwd naar wat je kan verwachten? Gebruik deze knop voor een greep uit het portfolio!

Privacybeleid

Lees hier meer over welke gegevens er worden verzameld en wat daarmee wordt gedaan.

Ontvang gratis offerte

Vul het formulier in en ontdek binnen een dag wat er met jouw wensen mogelijk is!

Laat je inspireren

Benieuwd naar wat je kan verwachten? Gebruik deze knop voor een greep uit het portfolio!

In deze privacyverklaring lees je welke gegevens er van jou worden verzameld op deze website. Sculptor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Wedesteinbroek 1501
6546 RP Nijmegen
+31 6 409 557 94
contact@sculptor.design

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sculptor verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via ons contactformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Internetbrowser en apparaattype

De eerste drie punten worden verzameld via het contactformulier. We krijgen je naam, telefoonnummer en e-mailadres dus pas binnen wanneer jij dat wilt: wanneer je ze daar zelf hebt ingevuld en op verzenden hebt gedrukt. Je kunt dit zelfs omzeilen door je bericht rechtstreeks naar ons e-mailadres te sturen.

De twee laatste punten worden enkel verzameld voor het optimaliseren van de website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kan worden voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@sculptor.design. Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sculptor verwerkt jouw persoonsgegevens enkel en alleen om je te kunnen bellen of e-mailen. Daarnaast gebeurt dit alleen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sculptor neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sculptor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer we een samenwerking hebben voor de langere termijn, dan worden de gegevens opgeslagen om altijd gemakkelijk contact op te kunnen nemen. Is de samenwerking absoluut eenmalig, dan worden de gegevens na de samenwerking verwijderd. Daar kan ook om worden gevraagd. Hierover zo meer.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sculptor verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Een uitzondering kan worden gemaakt, maar alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Ook een wettelijke verplichting kan een uitzondering garanderen.
Er geldt hierop een kleine uitzondering. We maken namelijk gebruik van Google Analytics. Hiervoor worden niet persoonsgegevens, maar enkel technische gegevens aan Analytics verstrekt: namelijk je IP-adres, soort apparaat en webbrowser.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Sculptor gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook kun je bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sculptor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens indienen. Je kunt ook een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen. Dat alles doe je via een mailtje naar contact@sculptor.design.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek. Sculptor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sculptor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@sculptor.design. Sculptor heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

• Beveiligingssoftware, waaronder een virusscanner en firewall.
• Loginbescherming met blokkeersysteem. Robots of kwaadwillenden die op deze website proberen binnen te dringen, worden al na de tweede mislukte loginpoging permanent geblokkeerd en geweerd.
• SSL (Secure Sockets Layer). Dankzij onze SSL-verbinding worden de gestuurde en ontvangen bestanden gecryptografeerd zodat deze niet leesbaar zijn voor anderen.

Voor meer informatie of vragen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen via de contactgegevens bovenaan deze pagina, maar ook via ons contactformulier.